Suvi Monni, johtaja, yrittäjä, TkT

subi webMonni on kansainvälisesti tunnettu kasvihuonekaasupäästölaskennan ja ilmastopolitiikkatoimien vaikuttavuusarvioinnin asiantuntija. Hän on tukenut vuodesta 2010 lähtien YK:n ilmastosopimuksen (UNFCCC) sihteeristöä teollisuusmaiden kasvihuonekaasupäästöjä, politiikkatoimia ja skenaarioita koskevien raportointien tarkastuksissa. Kotimaassa Monni tekee vuosittain ilmastopolitiikkatoimien vaikuttavuusarvioita työ- ja elinkeinoministeriön käyttöön. Hän on kehittänyt Suomen kattavimman kuntatason päästölaskentapalvelun (CO2-raportti), ollut laatimassa lukuisia kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelmia (SECAP), ja myös tarkastanut noin 250 eurooppalaisen kaupungin laatimia raportteja. Hallitustenvälinen ilmastopaneeli (IPCC) on nimennyt Monnin niiden tutkijoiden joukkoon, joiden työ myötävaikutti Nobelin rauhanpalkinnon myöntämiseen IPCC:lle vuonna 2007.

Monni on Benviroc Oy:n perustaja ja omistaja. Hän on koulutukseltaan tekniikan tohtori - väitöskirjansa Monni teki VTT:llä. Kansainvälistä kokemusta Monnilla on tutkijantyöstä Euroopan komission yhteisessä tutkimuskeskuksessa (JRC) Italiassa ja lukuisista kansalinvälisistä konsultointihankkeista mm. UNFCCC:lle ja Euroopan komissiolle. Monnilla on uusiutuvan energian kuntakatselmoijan pätevyys. 

Ota yhteyttä Suviin – 040 543 1476, etunimi.sukunimi(at)benviroc.fi

Emma Liljeström, johtava asiantuntija, FM

emma web

Liljeström toimii johtavana asiantuntijana Benviroc Oy:ssä. Hän tuntee kansallisesti ja kansainvälisesti käytössä olevat kasvihuonekaasujen laskentamenetelmät ja on tehnyt päästölaskentaa useiden eri menetelmien, kuten CO2-raportin, Greenhouse Gas Protocolin (GPC), Covenant of Mayorsin (CoM) ja Carbonn Climate Registryn (cCR) mukaisesti.

 

Liljeström on ollut laatimassa kestävän energian- ja ilmaston toimintasuunnitelmia (SECAP) sekä ilmasto-ohjelmia useille kaupungeille ja kunnille. Hänellä on kokemusta myös CDP-raportoinnista. Ilmastotoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointeja Liljeström on toteuttanut muun muassa työ- ja elinkeinoministeriön käyttöön sekä Luxembourgin kestävän kehityksen ja infrastruktuurin ministeriölle.

Liljeström vastaa vuosittain noin 90 kaupungille ja kunnalle päästölaskentapalveluita tuottavan CO2-raportin tuotannosta, kehityksestä ja myynnistä. Liljeströmillä on kokemusta projektinjohdosta ja työpajojen fasilitoinnista. Liljeströmillä on uusiutuvan energian kuntakatselmoijan pätevyys.

 

 Ota yhteyttä Emmaan – 040 549 7875, etunimi.sukunimi(at)benviroc.fi