Benviroc Oy:llä on usean vuoden kokemus kasvihuonepäästölaskennasta, ilmastopolitiikkatoimien vaikutusarvioinnista, skenaariolaskennasta, hiilijalanjälkilaskennasta sekä alueellisten toimenpideohjelmien ja suunnitelmien, kuten esimerkiksi kestävän energiankäytön toimintasuunnitelmien laadinnasta.

Hankkeita on toteutettu laajalle asiakaskunnalle niin kansallisella kuin kansainväliselläkin toimijakentällä.

Tälle sivulle olemme keränneet joitakin esimerkkejä toteuttamistamme hankkeista. Linkkien kautta pääset tutustumaan lähemmin joihinkin toteutettuihin hankkeisiin liittyviin raportteihin ja julkaisuihin.