Benviroc Oy on vuonna 2006 perustettu suomalainen energia- ja ympäristöalan konsultointiyritys.

Suurin asiakasryhmämme on Suomen kaupungit ja kunnat. Olemme Suomen markkinajohtaja kuntien ja kaupunkien päästölaskentapalveluissa sekä kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelmien (SECAP) laadinnassa. Lisäksi tarjoamme uusiutuvan energian kuntakatselmuksia ja muita asiantuntijapalveluita kuten hiilineutraaliustiekarttojen ja skenaarioiden laadintaa. Laadukkaita asiantuntijapalveluita tarjoamalla haluamme olla mukana tukemassa kuntien ja kaupunkien kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävää työtä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Ilmastonmuutos ja siihen sopeutuminen vaikuttavat kaikkeen nykypäivän yritystoimintaan. Ilmastonmuutokseen liittyvien haasteiden ja mahdollisuuksien tunnistaminen luo yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia, kilpailuetuja ja taloudellisia säästöjä. Benviroc Oy tarjoaa yrityksille useita eri asiantuntijapalveluita kuten vastuullisuusraportointia, hiilijalanjälkilaskentaa ja toimenpideohjelmiin liittyviä palveluita.

Luotettavuus

Benviroc Oy:ssä projektit toteutetaan tiiviissä yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa kotimaassa ja kansainvälisesti. Olemme luotettava kumppani ja lupaamme tehdä vain sellaista, minkä varmasti osaamme.

Asiakkaamme tietävät, että aikataulumme pitävät. Aloitamme projektit ajallaan, pidämme asiakkaan ajan tasalla hankkeen kulutusta, ja työt saadaan valmiiksi sovittuna ajankohtana. Emme unohda asiakkaitamme myöskään projektin päätyttyä, vaan vastaamme kysymyksiin myös sopimuskauden jälkeen.

Täsmällisyys

Olemme tunnettuja siitä, että teemme asiat kerralla oikein. Laadunvarmistus on oleellinen osa jokaista Benviroc Oy:n toteuttamaa projektia. Datankäsittelyssä ja laskennassa tietojen oikeellisuuteen ja tarkkuuteen kiinnitetään erityistä huomiota, ja tulokset dokumentoidaan siten, että laskentoihin voidaan helposti palata myöhemminkin.

Kokemus

Meiltä löytyy runsaasti sekä kansallista että kansainvälistä kokemusta kasvihuonekaasupäästölaskennasta, ilmastopolitiikkatoimien vaikutusarvioinnista, skenaariolaskennasta sekä kestävän energiankäytön toimintasuunnitelmien laadinnasta.

Projekteja on toteutettu YK:lle, hallitusten väliselle ilmastopaneelille (IPCC) ja Euroopan komissiolle. Kotimaassa asiakkaitamme ovat olleet ministeriöt, Motiva, kaupungit ja kunnat sekä yksityiset yritykset.

Joustavuus

Pienenä yrityksenä pystymme toimimaan tehokkaasti ja joustavasti. Toteutamme laajuudeltaan ja luonteeltaan hyvinkin erilaisia projekteja, joiden pituudet vaihtelevat muutamasta päivästä kuukausiin ja vuosiin. Asiakkaamme etu on, että pystymme käynnistämään ja toteuttamaan projektit hyvinkin nopealla aikataululla ja toteuttamaan pienetkin hankkeet kustannustehokkaasti.

Tarjoamme laadukkaita asiantuntijapalveluitamme myös alihankintana. Olemme joustava ja kustannustehokas kumppani. Älä siis epäröi ottaa yhteyttä – uudet yhteistyökumppanit ovat aina tervetulleita!

Arvot

Energiaviisaus, kestävä kehitys sekä resurssiviisaus ja sitä kautta ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen ovat tärkeimpiä teemoja yrityksessämme. Haluamme olla mukana viemässä Suomea ja maailmaa kohti hiilineutraalia ja kestävää tulevaisuutta. Tarjoamissamme palveluissa luotettavuus ja laatu ovat tärkeimpiä arvojamme.